PGD-100 – suszarka gazu

Kategoria:

PGD-100 przygotowuje próbkę gazu dla współpracującego z nią analizatora, usuwając cząstki kurzu, soli oraz parę wodną, tak że przygotowany gaz jest oczyszczony i suchy. Użycie modułu uzdatniania gazu jest niezbędne w przypadku pomiarów za pomocą analizatorów gazu.

FUNKCJE

Główne funkcje

Moduł uzdatniania gazu zawiera:

  • Rurkę sondy gazu
  • Wstępny filtr ogrzewany
  • Wąż ogrzewany doprowadzający mierzony gaz do modułu suszarki analizatora
  • Jeden lub dwa moduły suszarek gazu
  • Filtry finalne, oczyszczające wysuszoną próbkę gazu
  • Pompę gazu
  • Pompę kondensatu (tylko gdy PGD-100 jest wyposażony w suszarkę typu kondensacyjnego z elementem Peltiera)
  • Zawór wentylacji zapewniający czyste powietrze dla współpracującego analizatora
  • Moduły suszące: wymiennik Nafion lub moduł bazujący na kondensacji.

Suszarka otrzymuje komendy sterowania od współpracującego z nią analizatora i zwraca do niego informacje o błędach i swoim statusie poprzez interfejs komunikacji RS-232C.

 

 

Widok na panel przedni

 

 

 

Złącza elektryczne i gazowe

 

 

 

Schematy blokowe dostępnych konfiguracji

 

 

Przykładowe zrzuty ekranu

 

 

DANE TECHNICZNE

Suszarka PGD-100 z pojedynczą suszarką kondensatu

Wymiary (szerokość x wysokość x długość) 500mm x 340mm x 150mm
Waga 12kg ÷ 13kg
Materiał obudowy Sklejka pokryta aluminium
Stopień ochrony IP20
Parametry pracy T: 0°C ÷ 50°C, RH: 5% ÷ 90% (bez kondensacji)
Typ suszarki Bazująca na elemencie Peltiera z wentylatorem (zasilanie 12VDC)
Metoda suszenia skraplanie wody poprzez gwałtowne schładzanie gazu
Temperatura chłodzenia 0°C ÷ 20°C
Czas gotowości do pracy 5 minutes
Warunki przechowywania 0°C ÷ 60°C
Maksymalny przepływ gazu dla efektywnego suszenia (dla temperatury gazu 100°C i wilgotności względnej RH 100%) 100l/h
Filtry gazu: ilość | materiał 2 | PA – filtr, PC – osłona, viton – uszczelnienie
Wkładka filtrująca: długość | średnica wewnętrzna | średnica zewnętrzna | materiał| wielkość porów 32mm | 12mm or 15mm | 18mm or 20mm | PE | 5 μm
Usuwanie kondensatu Wbudowana pompa perystaltyczna
Wydajność pompy kondensatu 38ml/min
Zasilanie: wejściowe | maksymalny pobór mocy 230VAC | 40W (bez węża ogrzewanego)
Temperatura węża ogrzewanego +180°C stabilizowana elektronicznie
Histereza temperatury węża ogrzewanego ~ 5°C
Długość węża ogrzewanego 3m (optionally 5m or 10m)
Pobór mocy węża ogrzewanego: wejściowy | maksymalny 230V AC | 1000W
Przewody termopary węża ogrzewanego Typ K (opcjonalnie typ S)

 

Suszarka PGD-100 z pojedynczą suszarką Nafion®

Waga 9kg ÷ 10kg
Typ modułu chłodzącego Bazująca na elemencie Nafion®
Metoda osuszania gazu Transfer wody poprzez membranę Nafiion® powodowane różnicą ciśnień cząstkowych po obu jej stronach – co uruchamia reakcję kinetyczną
Temperatura chłodzenia Nie dotyczy
Czas gotowości do pracy 1 minuta
Podciśnienie w kołnierzu Nafion® ~500mbar
Pozostałe dane jak w
punkcie 1

 

Suszarka PGD-100 z pojedynczą suszarką Nafion® i suszarką kondensatu

Waga 11kg ÷ 12kg
Typ modułu chłodzącego
Wylot 1:
 
Bazująca na wymienniku Nafion®
Wylot 2: Bazująca na elemencie chłodzącym Peltiera z wentylatorem (zasilanie 12V DC)
Metoda osuszania gazu
Wylot 1:
 
Transfer wody poprzez membranę Nafion® powodowane różnicą ciśnień cząstkowych po obu jej stronach – co uruchamia reakcję kinetyczną
Wylot 2: Kondensacja wody poprzez gwałtowne schładzanie
Temperatura chłodzenia
Wylot 1: Nie dotyczy
Wylot 2: 0°C ÷ 20°C
Czas gotowości do pracy 5 minut
Pozostałe dane są takie same jak w
punkcie 1

 

Suszarka PGD-100 z podwójną suszarką kondensatu

Waga 12kg ÷ 13kg
Temperatura chłodzenia Pierwsza suszarka: Stała temperatura, około +1°C, punkt rosy gazu wylotowego około +4°C

Druga suszarka: 0 ÷ 20°C

Czas gotowości do pracy 5 minut
Pozostałe dane są takie same jak w
punkcie 1

 

Rysunki