Rurki Pitot

Rurka Pitota jest niezbędnym elementem dla pomiarów prędkości przepływu strumienia gazu. Pomiar odbywa się pośrednio – rurka Pitota jest podłączona do sensora ciśnienia różnicowego analizatora. Analizator przelicza różnicę ciśnień z wylotów rurki Pitota na prędkość przepływu.

Funkcje

Dane techniczne

Kategoria: