Rurki Pitot

Kategoria:

Rurka Pitota jest niezbędnym elementem dla pomiarów prędkości przepływu strumienia gazu. Pomiar odbywa się pośrednio – rurka Pitota jest podłączona do sensora ciśnienia różnicowego analizatora. Analizator przelicza różnicę ciśnień z wylotów rurki Pitota na prędkość przepływu.

FUNKCJE

Główne funkcje

  • Pomaga przeprowadzać pomiary prędkości przepływu – pośrednio, poprzez dostarczanie analizatorowi wartości ciśnienia statycznego i całkowitego wewnątrz strumienia gazu, które są przeliczane przez analizator.
  • Zbudowany ze stali nierdzewnej 316L
  • Temperatura pracy do 600°C
  • Dwie długości są dostępne: 500mm and 800mm
  • Wyposażona w dwa węże silikonowe dla łączenia ze wszystkimi modelami analizatorów madur (do łączenia z króćcami ciśnienia różnicowego)
  • Dla pomiarów stacjonarnych, rurka Pitota może zostać wyposażona w 4″ uchwyt kołnierzowy ANSI (wyposażenie dodatkowe)

Gotowa do pracy rurka Pitota (prezentowana z uchwytem kołnierzowy dla pracy stacjonarnej)

 

 

Zasada działania rurki Pitota

 

 

DANE TECHNICZNE

Dane ogólne

Wymiary: nominalna długość | średnica zewnętrzna 500mm lub 800mm | 6mm
Współczynnik K 1.0015 ± 0.01
Materiał wykonania Stal nierdzewna 316L
Zakres temperatur pracy 0 ÷ 600°C
Dokładność Lepsza niż 1%, dla ±10° dostosowana do strumienia
Węże połączeniowe (rysunek #2): materiał | średnica wewnętrzna | średnica zewnętrzna | długość Rurka silikonowa | 4mm | 8mm | 2000mm
Adapter dla mocowania 3mm (rysunek #3): materiał | średnica wewnętrzna | średnica zewnętrzna | długość Stal nierdzewna / rurka silikonowa | 3mm | 7mm | 80mm

 

Adapter kominowy (rysunek #4)

Wymiary Φ228mm x 54mm
Waga 1.55kg
Kołnierz ANSI 4″ lub metryczne DN100 (EN1092)
Otwory montażowe ANSI 4″ lub metryczne DN100 (EN1092)
Materiał Stal nierdzewna

 

Wzór wyliczania prędkości przepływu

Wzór używany do wyliczania liniowej prędkości przepływu strumienia gazu bazujący na ciśnieniu dynamicznym zmierzonym przez rurkę Pitota:

Gdzie:
K – współczynnik charakterystyki dla konkretnego typu rurki Pitota
T – absolutna temperatura gazu w kanale w jednostce [K]
PDYN – ciśnienie dynamiczne zmierzone przez rurkę Pitota w jednostce [Pa]
P0 – ciśnienie atmosferyczne (absolutne) panujące w kanale gazowym w jednostce [Pa]

 

Rysunki