Węże ogrzewane

Celem zastosowania węża ogrzewanego jest zapobieganie kondensacji pary wodnej, obecnej w próbce gazu, w niekontrolowanych warunkach, gdzieś w kanale gazowym. Wąż rozgrzewa się do temperatury 130°C ÷ 150°C, aby utrzymać wodę w stanie pary. Gorący gaz dociera do suszarki gazu w analizatorze gdzie para jest kondensowana i szybko usuwana. Takie rozwiązanie jest rekomendowane przy pomiarach SO2, NO2, Cl2, NH3 i innych gazów szybko reagujących z wodą. Gazy takie mogą z wodą tworzyć różne związki chemiczne co powoduje przekłamanie wyników pomiarów.

Funkcje

Dane techniczne

Kategoria: