Sensory PID dla VOC

Kategoria:

Detektory fotojonizacyjne (PID) dokonują pomiaru koncentracji lotnych związków organicznych (VOC) występujących jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowiących zanieczyszczenie środowiska. PID naświetla próbkę gazu głębokim światłem ultrafioletowym, powodując jego jonizację. Obecność produktów jonizacji jest rejestrowana elektrometrem, a następnie podana jako koncentracja mierzonego związku wyrażona w ppm lub ppb.

Sensory PID mogą zostać zainstalowane zarówno w przenośnych jak i stacjonarnych urządzeniach madur.

INFORMACJE

Dane techniczne

Obecnie nasze urządzenia wykorzystują detektory fotojonizacyjne Alphasense PID-A1. madur proponuje dwa zakresy fabrycznej kalibracji dla VOC – 100 ppm i 1000 ppm oferujące dokładność 1 ppm. Linearny zakres dynamiczny sensora PID-A1 wynoszący od 100ppb do 6000 ppm (izobutylen, dla innych należy sprawdzić współczynnik korekcji) pozwala jednak na kalibrację sensora w tym przedziale, zgodnie z potrzebami klienta. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość montażu sensora (Alphasense PID-AH) przeznaczonego do pomiaru bardzo niskich koncentracji VOC – od 5ppb do 50ppm.

Żywotność

Żywotność sensora PID dochodzi nawet do 5 lat. Nie dotyczy to jednak elektrody i lampy, które są materiałami eksploatacyjnymi sensora, a za ich wymianę odpowiedzialny jest użytkownik. Elektroda może nigdy nie wymagać wymiany, ale jeśli sensor PID używany był w dużym zanieczyszczeniu, może się okazać, że po miesiącu będzie trzeba ją wymienić na nową. Żywotność lampy 10.6eV zainstalowanej w sensorze oszacowana jest na 5,000 godzin. Na sensory PID madur udziela 12-miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje lamp i elektrod – wiecej informacji w Zasadach gwarancji.

Konserwacja

W przypadku sensorów PID przedziały czasu między konserwacją mogą być różne. To jak długo sensor bedzie działał sprawnie i precyzyjnie zależy głównie od środowiska w jakim wykonywane są pomiary i jakie koncentracje gazów są mierzone. Czyste środowisko pomiaru i niskie koncentracje gazów spowolniają proces starzenia się sensora, a precyzja pomiaru jest zachowana na dłużej.

Jeżeli sensor PID zaczyna tracić precyzję oznacza to, że konieczna jest rekalibracja. Proszę zauważyć, że do wykonania kalibracji sensora PID konieczny jest mieszacz gazów lub kilka różnych (3÷4) koncentracji danego gazu.
Aby przeprowadzić czynności konserwacyjne (wymianę elektrody i/lub lampy), potrzebne jest specjalne narzędzie otwierające sensor oraz serwisowy kabel kalibracyjny (oferowane przez madur). Po każdych czynnościach konserwujących konieczna jest rekalibracja sensora PID.