Sensory PID dla VOC

Detektory fotojonizacyjne (PID) dokonują pomiaru koncentracji lotnych związków organicznych (VOC) występujących jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowiących zanieczyszczenie środowiska. PID naświetla próbkę gazu głębokim światłem ultrafioletowym, powodując jego jonizację. Obecność produktów jonizacji jest rejestrowana elektrometrem, a następnie podana jako koncentracja mierzonego związku wyrażona w ppm lub ppb.

Sensory PID mogą zostać zainstalowane zarówno w przenośnych jak i stacjonarnych urządzeniach madur.

Informacje

Kategoria: