Sensory temperatury

Wśród możliwych do wykonania pomiarów, analizatory madur potrafią mierzyć temperaturę (zewnętrzną i temperaturę gazu). Takie pomiary mogą być przeprowadzane za pomocą odpowiednich sensorów:

  • Temperatura gazu jest mierzona za pomocą termopary zainstalowanej w sondzie gazu (rurka sondy + uchwyt sondy / wąż ogrzewany)
  • Temperatura zewnętrzna jest mierzona za pomocą sensora zainstalowanego w obudowie analizatora lub w uchwycie sondy (zależnie od analizatora).

Gdy potrzebne są bardziej dokładne pomiary temperatury zewnętrznej można zastosować zewnętrzny sensor temperatury.

Funkcje

Dane techniczne

Kategoria: