Sensory temperatury

Kategoria:

Wśród możliwych do wykonania pomiarów, analizatory madur potrafią mierzyć temperaturę (zewnętrzną i temperaturę gazu). Takie pomiary mogą być przeprowadzane za pomocą odpowiednich sensorów:

  • Temperatura gazu jest mierzona za pomocą termopary zainstalowanej w sondzie gazu (rurka sondy + uchwyt sondy / wąż ogrzewany)
  • Temperatura zewnętrzna jest mierzona za pomocą sensora zainstalowanego w obudowie analizatora lub w uchwycie sondy (zależnie od analizatora).

Gdy potrzebne są bardziej dokładne pomiary temperatury zewnętrznej można zastosować zewnętrzny sensor temperatury.

FUNKCJE

Zewnętrzny sensor temperatury

Temperatura powietrza zewnętrznego (lub raczej temperatura powietrza wlotowego boilera) jest wartością potrzebną dla obliczeń wielu parametrów spalania. Służy do wyliczania wartości straty kominowej, efektywności spalania, itp. Gdy niezbędna jest duża dokładność wyliczeń takich parametrów, wówczas proste sensory temperatury zewnętrznej są niewystarczające. Zewnętrzne sensory temperatury na 3m kablu mogą zostać zamontowane w pobliżu wlotu powietrza, a czasem nawet w jego wnętrzu dostarczając dokładnych danych.

Trzy typy sensorów temperatury są dostępne:

  • Sensor PT500 dla analizatorów ręcznych
  • Sensor PT500 dla większych analizatorów i analizatorów stacjonarnych
  • Sonda cyfrowa dla pomiarów temperatury i wilgotności względnej

Sensory temperatury PT500 mogą zostać dodatkowo wyposażone w odpowiednie uchwyty. Dwa dodatki są dostępne:

  • Uchwyt magnetyczny pozwalający na mocowanie sondy do elementów metalowych boilera
  • Uchwyt stożkowy pozwalający na zamocowanie sondy we wlocie powietrza boilera, w strumieniu powietrza wlotowego.

Sensor temperatury PT500 (dla analizatorów GA-12 / GA-12plus / maPress) z opcjonalnymi akcesoriami

 

 

Sensor temperatury PT500 dla pozostałych analizatorów (GA-21plus, GA-40Tplus, GA-60, Photon, maMoS, CMS-7)

 

 

Sensor temperatury i wilgotności względnej

W sytuacjach gdy poza pomiarem temperatury zewnętrznej także potrzebny jest pomiar wilgotności względnej, oferujemy sondę temperatury i wilgotności względnej. Ta sonda umożliwia tylko pomiar temperatury zewnętrznej, i nie jest adekwatna dla pomiarów temperatur wewnątrz gorących miejsc. Temperatura maksymalna pracy sondy wynosi 120°C.

 

DANE TECHNICZNE

Sensor temperatury PT500 dla analizatorów GA-12, GA-12plus, maPress – rysunek #1

Typ sensora PT500, 2 przewody
Długość kabla: L 3000mm
Materiał końcówki sensora Izolacja ze stali nierdzewnej
Izolacja kabla Guma silikonowa
Głębokość zanurzenia 70mm
Średnica końcówki sensora 4mm
Temperatura pracy (końcówka sensora) -50°C ÷ +180°C
Temperatura pracy (kabel) -50°C ÷ +120°CC
Temperatura przechowywania -50°C ÷ +60°C
Czas (T90) ~10s (w wodzie)
Klasa dokładności (zgodnie z EN0751) B
Typ złącza zasilającego 5-pinowe, męskie, serii Binder 719 lub ekwiwalent (sprawdź rysunek #4)

 

Sensor temperatury PT500 dla wszystkich pozostałych analizatorów (GA-21plus, GA-40Tplus, GA-60, Photon, maMoS, CMS-7) – rysunek#2

Długość kabla L   300mm (krótka wersja)

3000mm (długa wersja)

Typ złącza zasilającego 3-pinowe, męskie, serii Binder 712 lub ekwiwalent (sprawdź rysunek #5)
Wszystkie pozostałe dane są takie same jak dla wersji A

 

Sonda temperatury i wilgotności względnej Rh dla analizatorów GA-12, GA-12plus, maPress – rysunek #3

Typ sensora SH11 sensor cyfrowy
Długość kabla: L 1500mm
Materiał końcówki sensora Aluminium z nakrywką PVDF
Długość końcówki sensora 244mm
Średnica końcówki sondy 10mm
Typ złącza zasilającego 5-pinowe, męskie, serii Binder 719 lub ekwiwalent (sprawdź rysunek #4)
Zakres pomiarów -40°C ÷ 120°C | 0÷100RH
Rozdzielczość 0.01°C | 0.1 RH
Dokładność ±0.4°C | ±3 RH

 

Rysunki