IRMA

Kategoria:

IRMA to optyczny sensor dla pojedynczego komponentu gazowego, następca madIR-D – naszego najlepiej sprzedającego się rozwiązania OEM.  W porównaniu z poprzednikiem to nie tylko poprawiona konstrukcja, ale przede wszystkim nowe opcje. W sensorze zaimplementowany został protokół MODBUS, dodano dwa wyjścia typu „open drain” pozwalające na sterowanie zewnętrznymi akcesoriami jak pompa, zawory, przekaźniki).

Lista gazów została poszerzona o SF6, SO2, CF4, C4F8.

Dla sensora, opcjonalnie oferujemy dedykowany wyświetlacz LED (widoczny z dużych odległości).

Dzięki modułowości, sensor IRMA z powodzeniem może zostać wykorzystany do różnych zastosowań.

FUNKCJE

Główne funkcje

  • Dostępny dla gazów: CO, CO2, CH4, N2O, SO2, SF6, CHF3, CF4, C4F8
  • Prądowe wyjście analogowe (0/4÷20mA) i napięciowe wyjście analogowe (0÷5/10V)
  • Obsługa protokołu MODBUS
  • Opcjonalnie pompa membranowa
  • Opcjonalnie elektrozawór dla automatycznego przewietrzania i zerowania
  • Opcjonalnie wyświetlacz LED
  • Opcjonalnie aluminiowa rama sensora i jego wyposażenia
  • Dwa wyjścia „open drain” umożliwiające sterowanie zewnętrznymi pompami, zaworami, przekaźnikami itd.
  • Rozbudowany program komputerowy pozwala zmieniać nastawy analizatora i wygodnie oglądać wyniki pomiarów.

 

Widok ogólny

 

 

Akcesoria

 

DANE TECHNICZNE

Generalne parametry

Wymiary (szerokość x wysokość x długość) 70 mm * 123 ÷ 224mm * 40 mm
Waga (zależna od rodzaju sensora) 60 g ÷ 300 g
Warunki przechowywania 0°C ÷ 60°C
Warunki pracy T: 10°C ÷ 50°C; RH: 5%÷90% (bez kondensacji)
Pobór mocy 14 V DC ÷ 40 V DC
Interfejs komunikacji z komputerem MODBUS 485 / RS485
Wyświetlacz (opcjonalny) LED | podłączany do szyny I2C
Pompa gazu (opcjonalna) Membranowa | 12VDC |1.5l/min (90l/h) – z autokontrolą przepływu
Elektrozawór (opcjonalny) 3-way | 12VDC
Prądowe wyjścia analogowe 1 wyjście 0 mA ÷ 20 mA lub 4 mA ÷20 mA
Napięciowe wyjścia analogowe 1 wyjście 0 V ÷ 5 V lub 0 V ÷ 10 V
Open drain 2 wyjścia przekaźnikowe

 

Pomiary składników gazu

Poniższa tabela pokazuje wszystkie sensory wraz z zakresami dla sensora IRMA

Komponent Typ sensora Zakres | rozdzielczość Dokładność

(absolutna lub relatywna)

Czas (T90)
CO – Tlenek węgla NDIR 10% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CO – Tlenek węgla NDIR 25% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CO – Tlenek węgla NDIR 50% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CO – Tlenek węgla NDIR 100% | 0.1% ± 0.5% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CO2 – Dwutlenek węgla NDIR 1% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CO2 – Dwutlenek węgla NDIR 5% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CO2 – Dwutlenek węgla NDIR 10% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CO2 – Dwutlenek węgla NDIR 25% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CO2 – Dwutlenek węgla NDIR 100% | 0.1% ± 0.5% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CH4 – Metan NDIR 1% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CH4 – Metan NDIR 5% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CH4 – Metan NDIR 10% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CH4 – Metan NDIR 25% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CH4 – Metan NDIR 100% | 0.1% ± 0.5% abs. lub 5% rel. 45 sek.
N2O – Tlenek di azotu NDIR 2 000ppm | 0.1ppm ± 5ppm abs. lub 5% rel. 45 sek.
SO2 – Dwutlenek siarki NDIR 10% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
SF6 – Heksafluorek siarki NDIR 1% | 0.001% ± 0.005% abs. lub 5% rel. 45 sek.
SF6 – Heksafluorek siarki NDIR 10% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
SF6 – Heksafluorek siarki NDIR 100% | 0.1% ± 0.5% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CHF3 – Fluoroform (Chłodziwo R23) NDIR 2.5% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
CF4 – Tetrafluorometan NDIR 2.5% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.
C4F8 –Oktafluorocyklobutan (Chłodziwo RC318) NDIR 1% | 0.01% ± 0.05% abs. lub 5% rel. 45 sek.