Kalibracja ISO 17025

Kalibracja zgodnie normą z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 to nazwa kalibracji, która jest wykonywana w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie sepłnienia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 to standard regulujący wymagania, które musi spełniać laboratorium wykonujące wzorcową kalibrację analizatora. Kalibracja wykonana w laboratorium posiadającego akredytację według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jest uznawana we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Funkcje

Dane techniczne

Kategoria: